DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 2023

Thời gian: Từ 9:00 đến 12:00 Thứ 5 ngày, 29/6/2023
Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội

Nhấn vào Đăng Ký để điền Form tham dự chương trình.

Hoặc vui lòng liên hệ:

Ms. Hoài Thương – Mobile: 0355090600